гмуркане
Подводният свят е място, където природата е запазила изконното си съвършенство и където оставаме безмълвни. Място, на което се прераждаме, връщаме се там, откъдето е започнал животът и осъществяваме "най-дълбоката" среща със самите нас.