ОП БФП


Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент:Хермес Флай ООД, договор BG16RFOP002-2.073-4475-C01, София

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и 1 500.лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.07.2020г.
Край: 17.10.2020г

Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

Проритетни оси Предприемачество и капацитет за разстеж на МСП

Наименование на процедура
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Код на процедура BG16RFOP002-2.073

Наименование на проекта/информацията
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Срок на изпълнение, месеци 3

Наименование на проекта/информацията на английски език

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Кратко опиисание на проекта/информацията
Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в пезултат от епидемичния взрив от COVID-19

Кратко описание на проекта/информацията на английски език
Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19